Dokumenty

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z poniższymi dokumentami.

Statut Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi
Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowejnr 143 w Łodzi