24kwi2021

„Wybieram zdrowie” – Dzień Zdrowia w SP 143

Jako Szkoła Promująca Zdrowie uczestniczymy w programie „Dopalaczom mówimy stop – wybieramy zdrowie”. Pierwszą cześć tego programu realizowaliśmy na lekcjach wychowawczych w październiku 2020 dla uczniów klas 6 – 8. Wówczas wychowawcy klas przeprowadzili lekcję wychowawczą na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych. Także rodzice mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat dopalaczy poprzez zapoznanie się z udostępnianymi przez nas materiałami.

Druga część tego projektu została zrealizowana w kwietniu 2021 z okazji Dnia Zdrowia i poświęcona była wpływowi energetyków na zdrowie dzieci i młodzieży. Wychowawcy na godzinie wychowawczej zaprezentowali i omówili z uczniami prezentację autorstwa p. Ewy Pilichowskiej dotyczącą szkodliwości napojów energetycznych. Przy tej okazji odbył się również konkurs plastyczny pt.: „Antyreklama energetyków”. Oto jego zwycięzcy:

I miejsce – Bartek Maliński kl. 5A
II miejsce – Ewelina Błaszczyk kl. 6E
III miejsce – Mateusz Kołodziejczyk kl. 5A

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie. Podziękowanie składamy też Radzie Rodziców za sfinansowanie nagród. Poniżej przedstawiamy wybrane prace konkursowe.

Wpis opublikowano w Aktualności, Konkursy i otagowano jako . Dodaj do zakładek.