10kwi2014

Kolonie 2014

Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej mogą złożyć do Dyrektora Szkoły podstawowej nr 143 w Łodzi podanie z prośbą o przyznanie dofinansowywanych ze środków budżetu miasta kolonii letnich dla swojego dziecka. W podaniu rodzice lub prawni opiekunowie opisują swoją sytuację rodzinną i materialną oraz motywują zasadność jego złożenia. Podają również inne informacje mogące mieć wpływ na decyzję Komisji. W podaniu należy zawrzeć także oświadczenie o dochodzie rodziny przypadającym na jednego członka (dochód netto). Komisja kwalifikuje uczniów do przyznania formy tej pomocy po przeanalizowaniu wszystkich w/w dokumentów. W przypadku dużej ilości złożonych podań (przekraczających ilość kart uzyskanych przez szkołę) kolonie socjalne w pierwszej kolejności otrzymają dzieci z rodzin, gdzie dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza minimum socjalnego określonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tj.456 zł (art. 8 ust. 1pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz nigdy nie korzystały z tej formy pomocy. Rodzice składają wnioski u pedagoga szkoły do dnia 30 maja 2014 r. Podania rozpatrywane będą po wpłynięciu do szkoły wszystkich ofert kolonii socjalnych z Wydziału Edukacji, Kuratorium Oświaty i innych instytucji.

Regulamin dostępny do pobrania w formacie PDF: Regulamin

Pedagog szkolny A. Gacka

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.