31lip2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “Modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 143 w Łodzi”

Pełną treść zawiadomienia można pobrać tutaj.

Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi 6 sierpnia 2015r (w zawiadomieniu omyłkowo wpisano datę 6 lipca 2015).

Wpis opublikowano w Przetargi i otagowano jako . Dodaj do zakładek.